[b]Najwyższa Izba Kontroli[/b] opublikowała raport na temat realizacji budżetu przez [b]Urząd Komunikacji Elektronicznej[/b] w 2009 r.

– Kontrola obejmowała działalność Urzędu Komunikacji Elektronicznej w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2009 r. i została przeprowadzona pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności – podała NIK. W raporcie izba, [link=http://www.rp.pl/static/rpkom/files/nik_realizacja_budzetu_2009_uke.pdf]mimo wysunięcia pewnych zastrzeżeń do działań urzędu[/link], pozytywnie wyraziła się o realizacji budżetu przez UKE.

W 2009 r. UKE wygenerował dla budżeu Państwa 565 mln zł (0,2 proc. ogólnych wpływów budżetowych), a koszty urzędu pochłonęły 84 mln zł (0,03 proc. obciążeń budżetu). Wpływy były o 17 proc. wyższe od zakładanych z powodu rozstrzygnięcia przetargu na częstotliwość TDD 2570-2620 MHz (20 mln zł), którą zdobyło Aero2, i z powodu wyższych niż zakładano opłat koncesyjnych za częstotliwości UMTS (dodatkowe 40 mln zł).

Wydatki budżetu natomiast były niższe o 5,5 proc., ponieważ nie rozstrzygnięto zgodnie z planem przetargu na realizację Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych, ani przetargu na weryfikację wniosków Telekomunikacji Polskiej o dopłatę do kosztów netto świadczenia usługi powszechnej. Koszt analizy wniosków TP szacowany był na około 2,5 mln zł. Kolejne 2,5-3 mln zł urząd wydał na inne analizy i ekspertyzy rynkowe.