[b]Suntech[/b] podpisał z amerykańskim dostawcą urządzeń do sieci telekomunikacyjnych [b]Airspan[/b] umowę na podwykonawstwo przy realizacji projektu budowy sieci WiMAX dla sosnowieckiego M[b]ilmeksu[/b]. Integrator buduje radiową sieć telekomunikacyjną. Biznesplan zakłada pozyskanie do 2013-2014 r. 300 tys. abonentów.

Do tej pory spółka zdobyła na realizację projektu środki w wysokości 110 mln zł z czego 80 mln, jako dotację z funduszów strukturalnych (w z programu POIG 4.4), a 30 mln zł w postaci kredytu bankowego. Spółka liczy na dalsze możliwości zdobywania grantów z funduszy unijnych w kolejnych regionach, w których dysponuje częstotliwościami.

Pilotażowa instalacja sieci WiMAX zrealizowana została w rejonie Krakowa. Pod koniec roku miały zostać uruchomione nadajniki w innych lokalizacjach, w których Milmex dysponuje częstotliwościami (spółka posiada duże zasoby w paśmie 3,5 GHz). Projekt radiowej sieci do sprzedaży detalicznych usług telekomunikacyjnych nie jest dla integratora całkiem nowy. Usługi w technologii WiMAX pod marką NetMaks świadczone były już w 2006 r.

Jedną z największych sieci WiMAX operuje dzisiaj w Polsce [b]Netia[/b]. Wedle danych na III kw. bieżącego roku operator sprzedał w tej sieci niecałe 40 tys. usług dostępowych i głosowych.