Grupa Telekomunikacji Polskiej podjęła formalną decyzję o terminie połączenia spółki-matki z PTK Centertel, operatorem sieci Orange (jak również z inną spółką zależną Orange Polska Sp.z o.o.) Anonsowana od lutego operacja zostanie zrealizowana na koniec bieżącego roku. Po połączeniu TP formalnie zmieni nazwę na Orange Polska S.A.

– Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku PTK Centertel na TP – podała grupa TP.

Operator tłumaczy chęć pełnej integracji m.in. uproszczeniem działania grupy (np. eliminowaniem umów pomiędzy współpracującymi spółkami), ułatwieniem ofertowania do baz klienckich obu firm itp. Według zarządu TP integracja nie będzie związana z istotną redukcją zatrudnienia (chociaż można przypuszczać, że pewna liczba etatów administracyjnych w PTK Centertel ulegnie jednak likwidacji).

Na potrzeby połączenia aktywa netto PTK Centertel zostały wycenione na 3,5 mld zł. Suma bilansowa spółki na połowę 2013 r., to ponad 6 mld zł, a wysokość zobowiązań prawie 2,5 mld zł (w tym 837 mln zł wciąż jeszcze spłacanych należności za koncesję UMTS).

W tym roku równiez właściciel grupy TP – France Telecom – zmienił nazwę na Orange.