MNI Telecom, spółka zależna giełdowego MNI podpisała z Telekomunikacją Polską porozumienie, na mocy którego odblokowany zostanie jeden z rachunków bankowych MNI, a obie firmy wznowią relacje biznesowe – opisuje PAP komunikat giełdowy MNI. Spółki nadal pozostają w sporze dotyczącym firmy Długie Rozmowy.

W październiku 2012 roku TP uzyskała zabezpieczenie na majątku MNI o wartości 58 mln zł w związku ze sporem dotyczącym spółki Długie Rozmowy. Jak podało wówczas MNI zabezpieczenia roszczenia TP, nastąpiło poprzez zajęcia jednego z rachunków bankowych MNI oraz ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomości spółki położonej w Warszawie.

W związku z zablokowaniem rachunku rozważany był wniosek o ogłoszenie upadłości MNI Telecom.

TP domaga się od MNI odszkodowania za straty jakie poniosła przez to, że spółka z grupy MNI, Długie Rozmowy, nie uregulowała wobec niej spornych należności. W związku z wieloletnim sporem, roszczenia wobec TP na łączną kwotę 360 mln zł zgłaszają również Długie Rozmowy.