Władza Wdrażająca Programy Europejskie ogłosiła listę rankingowa dla tegorocznego konkursu z działania 8.4 PO IG ( budowa sieci ostatniej mili).

Jaka wyjaśnia WWPE  w związku z wyczerpaniem alokacji na działanie 8.4 PO IG lista rankingowa  składa się z: listy projektów rekomendowanych do dofinansowania (lista podstawowa 39 projektów) na łączną kwotę 63, 6 mln zł oraz listy rezerwowej projektów rekomendowanych do dofinansowania – lista związana z wyczerpaniem się alokacji (57 projektów) na łączną sumę 81,7 mln zł. Jak zastrzega WWPE umieszczenie projektu na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania.

Źródło: WWPE