Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi (jednostka organizacyjna podległa ministrowi Obrony Narodowej) zleciło poznańskiej spółce DGT świadczenie w 2013 r. usług serwisu pogwarancyjnego urządzeń telekomunikacyjnych systemu DGT3450 (central telefonicznych DGT 3450WW, przełącznic cyfrowych DGT 3310WW oraz krotnic cyfrowych DGT 3330WW).

DGT, jako producent wspomnianych urządzeń, zdobył zlecenie z pominięciem procedury przetargowej. Wartość kontraktu ustalono na 9,6 mln zł brutto. Podobne umowy zawierane w poprzednich latach miały nieco niższą wartość.

Za usługi serwisowe wykonywane w 2012 r. zamawiający zapłaci łącznie 7,52 mln zł netto. Za podobne zadania realizowane w 2011 r. DGT zainkasowało 7,35 mln zł netto.