– W roku finansowym, jaki Cisco zakończy w czerwcu spodziewamy się wzrostu przychodów z rynku polskiego wyrażającym się w procentach dwucyfrowo – powiedział podczas dzisiejszej konferencji prasowej Paweł Malak, ustępujący szef Cisco Systems Polska (przenosi się do struktur regionalnych producenta). Nie chciał przy tym zdradzić wielkości tych przychodów.

Według słów nowego szefa Cisco w Polsce – Dariusza Fabiszewskiego – najszybciej rośnie sprzedaż do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (ang. small and medium enterprises). Swój rynek Cisco dzieli jeszcze na segmenty: dużych przedsiębiorstw, administracji publicznej oraz operatorski.

Według Pawła Malaka w Polsce dobrze zachowuje się również rynek publiczny wsparty środkami z funduszy europejskich. Na tym rynku Cisco działa poprzez dedykowany współpracy z samorządami zespół.

Dostawca działa w Polsce poprzez sieć 1200 partnerów. Według Pawła Malaka ta sieć będzie jeszcze rosła. Jedynym klientem w Polsce, do którego Cisco sprzedaje bezpośrednio jest Telekomunikacja Polska. Wynika to z globalnych porozumień grupy France Telecom z Cisco.

Dariusz Fabiszewski powiedział, że jego celem będzie rozwój sprzedaży w relatywnie nowszych dla Cisco segmentach, jak telepresence, rozwiązania data center, czy rozwiązania do współpracy wewnątrz organizacji (ang.collaboration).