Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi, które jako jednostka podległa Ministrowi Obrony Narodowej odpowiada za obsługę teleinformatyczną polskiego wojska, ogłosiło przetarg na świadczenie kompleksowych usług telefonii komórkowej.

Instytucja planuje podpisać umowy ramowe z trzema operatorami, którzy będą odpowiadali za świadczenie usług telefonii komórkowej na bazie numerów już eksploatowanych przez RCZSiUT oraz na bazie numerów nowo zakupionych.

Firmy zajmą się też dostawą stosownej liczby aparatów telefonicznych. Obecnie zamawiający ma pieczę na 21 tys. aktywacji z tego 650 to aktywacje BlackBerry. Średni czas połączeń z każdej aktywacji do sieci własnej to 40 minut miesięcznie. Do sieci komórkowych innych operatorów jest to 220 minut miesięcznie a do sieci stacjonarnych 20 minut miesięcznie. Użytkownicy „wojskowych” komórek co miesiąc wysyłają też średnio po 20 SMS-ów.

Umowy ramowe będą obowiązywały przez cztery lata. Budżet przygotowany przez zamawiającego ma wartość 24,39 mln zł netto. Postępowanie ma charakter otwarty. Oferty można składać do 24 marca.