Odświeżona zostanie i oferta programowa kanału i sama jego grafika, w której dominować będą jasne, pastelowe barwy. Wprowadzone zostaną nowe cykle programowe.

Jak podawał właściciel stacji –  spółka Kino Polska TV – na koniec czerwca 2012 roku liczba aktywnych abonentów kanału wynosiła 8,1 mln (o 31 proc. więcej niż na początku roku).