W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację obiektu budowlanego, tj. infrastruktury pasywnej regionalnej sieci szerokopasmowej w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie” do Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego wpłynęły dwie oferty.

Pierwsza od Aernoaval de Construcciones e Instalaciones z Hiszpanii, a druga od  konsorcjum firm: KT Corporation, Daewoo International Corporation, Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych, Biatel Telekomunikacja.

Trwają prace komisji przetargowej, mające na celu zapoznanie się z ofertami i wybór najkorzystniejszej z nich.

W woj.lubleskim  ma powstać 2,9 tys. km światłowodów. Wartość projektu to 385 mln zł, z czego blisko 300 mln zł to dofinansowanie z Programu Rozwój Polski Wschodniej.