To jedna z opinii wyrażona w 15 Raporcie Implementacyjnym na temat jednolitego rynku usług telekomunikacyjnych, jaki dzisiaj opublikowała Komisja Europejska. Według Komisji poprawę współpracy rządu z regulatorem daje się zaobserwować od lutego ubiegłego roku, kiedy nastąpiła zmiana na stanowisku wiceministra odpowiedzialnego za łączność. Komisja dostrzega przy tym fakt, że nowy wiceminister – Magdalena Gaj – wywodzi się z Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Analizując sytuację regulacyjną na polskim rynku telekomunikacyjnym 15 Raport Implementacyjny zwaraca uwagę, że znowelizowana ustawa Prawo telekomunikacyjne oddało UKE analizę rynków właściwych, a tym samym pełną kompetencję w badaniu sytuacji rynkowej.

Raport oszacował wartość polskiego rynku w 2008 r. na 15,6 mld euro, a wielkość inwestycji sektora na 2,4 mld euro. W tym samym okresie cały rynek elektronicznej komunikacji w krajach Unii Europejskiej osiągnął wartość 351 mld euro (47 proc. to komunikacja mobilna), a inwestycje – 47 mld euro (spadek o 1,5 proc.) Tempo spadku inwestycji było – wedle autorów 15 Raportu – wyższe, niż tempo spadku przychodów z usług telekomunikacyjnych. Liczba użytkowników usług komórkowych w krajach Unii oszacowana została na 460 mln osób. Średnia hurtowa stawka za terminację połączeni mobilnego wynosiła na koniec 2008 r. ok. 6,7 eurocenta za minutę (w Polsce – 4,6 eurocenta). Penetracja usługami szerokopasmowymi w populacji UE sięgnęła 25 proc. Liczba minut wydzwonionych w stacjonarnych sieciach telekomunikacyjnych spadła o 7 proc. do 844 mld minut.