Art.139 – zamiast Stanowiska lepsze konsultacje. Energetyka chce uniknąć regulacji

Publikacja: 21.06.2013 11:34

Taki wniosek stawia Polkomtel w swoim stanowisku przedstawionym w ramach społecznych konsultacji dokumentu, jakim planuje kierować się Urząd Komunikacji Elektronicznej realizując zapisy znowelizowanego art.139 Prawa telekomunikacyjnego o udostępnianiu pasywnej infrastruktury teletechnicznej.

Zdaniem Polkomtela formuła konsultacji w ramach stałych grup roboczych sprawdziła się w ramach innych procedur normowania rynku telekomunikacyjnego (operator sieci Plus powołuje się na „Memorandum w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości usług dostępnych na rynku telekomunikacyjnym”) w związku z czym UKE powinien zastosować ją także odnośnie art.139 i w ogóle odstąpić od wydania Stanowiska, które wedle planów urzędu ma być podstawą wdrażania nowego przepisu.

W zakończonym procesie konsultacji Stanowiska swoje opinie złożyło sześć podmiotów związanych bezpośrednio z rynkiem telekomunikacyjnym. Jak można ocenić za realizacją przepisu jest Telekomunikacja Polska, która wskazuje głównie na te punkty w projekcie Stanowiska, które stosowanie art. 139 mogą utrudnić. Pozostałe podmioty wydają się przeciw (Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej w zasadzie przedstawiła projekt obowiązku budowania i udostępniania sieci budynkowej i osiedlowej), wskazując głównie defekty prawne i trudności techniczne w projekcie Stanowiska. Podobnie jak Polkomtel uważają na ogół, że UKE winno ograniczyć ingerencję do minimum i co do zasady zawierzyć wolnemu rynkowi.

Zdaniem Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji w ogóle brak jest dzisiaj przesłanek do jakiejkolwiek formy regulacji rynku infrastruktury pasywnej. Równie krytyczne jest stanowisko Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej. Łagodniej wyraża się T-Mobile Polska, ale też wskazuje, że działania regulatora powinny się ograniczać do konkretnych sporów międzyoperatorskich. Dlatego też uważa za niezasadne oczekiwania UKE, że operatorzy opracuje ogólne informacje o dostępnej infrastrukturze i cenniki jej udostępniania (ten zarzut się powtarza także w innych stanowiskach).

Na ciekawy problem natury prawnej wskazał Polkomtel, przypominając, że elementy pasywnej sieci operatorów zazwyczaj ulokowane są na nieruchomościach nie należących do niego, a więc na możność udostępniania infrastruktury innym operatorom i na jej ceny wpływ mogą mieć relacje biznesowe ze stronami trzecimi.

Swoje stanowisko przedstawiła także Energa-Operator, która stwierdza, że choć formalnie jest przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, to jednak nie powinna być obejmowana w pełni reżimem art.139, jako zarazem przedsiębiorstwo energetyczne, dla którego priorytetem są obowiązki związane właśnie z tym rynkiem.

Aktualizacja 21.06.2013

UKE zapowiada, że analiza otrzymanych opinii i wypracowanie ostatecznej treści Stanowiska w sprawie stosowania artykułu 139 zajmie czas do około połowy lipca. Wtedy mniej więcej można się spodziewać publikacji tego dokumentu.

Taki wniosek stawia Polkomtel w swoim stanowisku przedstawionym w ramach społecznych konsultacji dokumentu, jakim planuje kierować się Urząd Komunikacji Elektronicznej realizując zapisy znowelizowanego art.139 Prawa telekomunikacyjnego o udostępnianiu pasywnej infrastruktury teletechnicznej.

Zdaniem Polkomtela formuła konsultacji w ramach stałych grup roboczych sprawdziła się w ramach innych procedur normowania rynku telekomunikacyjnego (operator sieci Plus powołuje się na „Memorandum w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości usług dostępnych na rynku telekomunikacyjnym”) w związku z czym UKE powinien zastosować ją także odnośnie art.139 i w ogóle odstąpić od wydania Stanowiska, które wedle planów urzędu ma być podstawą wdrażania nowego przepisu.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?