Art.139 – zamiast Stanowiska lepsze konsultacje. Energetyka chce uniknąć regulacji

Publikacja: 21.06.2013 11:34

Taki wniosek stawia Polkomtel w swoim stanowisku przedstawionym w ramach społecznych konsultacji dokumentu, jakim planuje kierować się Urząd Komunikacji Elektronicznej realizując zapisy znowelizowanego art.139 Prawa telekomunikacyjnego o udostępnianiu pasywnej infrastruktury teletechnicznej.

Zdaniem Polkomtela formuła konsultacji w ramach stałych grup roboczych sprawdziła się w ramach innych procedur normowania rynku telekomunikacyjnego (operator sieci Plus powołuje się na „Memorandum w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości usług dostępnych na rynku telekomunikacyjnym”) w związku z czym UKE powinien zastosować ją także odnośnie art.139 i w ogóle odstąpić od wydania Stanowiska, które wedle planów urzędu ma być podstawą wdrażania nowego przepisu.

W zakończonym procesie konsultacji Stanowiska swoje opinie złożyło sześć podmiotów związanych bezpośrednio z rynkiem telekomunikacyjnym. Jak można ocenić za realizacją przepisu jest Telekomunikacja Polska, która wskazuje głównie na te punkty w projekcie Stanowiska, które stosowanie art. 139 mogą utrudnić. Pozostałe podmioty wydają się przeciw (Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej w zasadzie przedstawiła projekt obowiązku budowania i udostępniania sieci budynkowej i osiedlowej), wskazując głównie defekty prawne i trudności techniczne w projekcie Stanowiska. Podobnie jak Polkomtel uważają na ogół, że UKE winno ograniczyć ingerencję do minimum i co do zasady zawierzyć wolnemu rynkowi.

Zdaniem Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji w ogóle brak jest dzisiaj przesłanek do jakiejkolwiek formy regulacji rynku infrastruktury pasywnej. Równie krytyczne jest stanowisko Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej. Łagodniej wyraża się T-Mobile Polska, ale też wskazuje, że działania regulatora powinny się ograniczać do konkretnych sporów międzyoperatorskich. Dlatego też uważa za niezasadne oczekiwania UKE, że operatorzy opracuje ogólne informacje o dostępnej infrastrukturze i cenniki jej udostępniania (ten zarzut się powtarza także w innych stanowiskach).

Na ciekawy problem natury prawnej wskazał Polkomtel, przypominając, że elementy pasywnej sieci operatorów zazwyczaj ulokowane są na nieruchomościach nie należących do niego, a więc na możność udostępniania infrastruktury innym operatorom i na jej ceny wpływ mogą mieć relacje biznesowe ze stronami trzecimi.

Swoje stanowisko przedstawiła także Energa-Operator, która stwierdza, że choć formalnie jest przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, to jednak nie powinna być obejmowana w pełni reżimem art.139, jako zarazem przedsiębiorstwo energetyczne, dla którego priorytetem są obowiązki związane właśnie z tym rynkiem.

Aktualizacja 21.06.2013

UKE zapowiada, że analiza otrzymanych opinii i wypracowanie ostatecznej treści Stanowiska w sprawie stosowania artykułu 139 zajmie czas do około połowy lipca. Wtedy mniej więcej można się spodziewać publikacji tego dokumentu.

Taki wniosek stawia Polkomtel w swoim stanowisku przedstawionym w ramach społecznych konsultacji dokumentu, jakim planuje kierować się Urząd Komunikacji Elektronicznej realizując zapisy znowelizowanego art.139 Prawa telekomunikacyjnego o udostępnianiu pasywnej infrastruktury teletechnicznej.

Zdaniem Polkomtela formuła konsultacji w ramach stałych grup roboczych sprawdziła się w ramach innych procedur normowania rynku telekomunikacyjnego (operator sieci Plus powołuje się na „Memorandum w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości usług dostępnych na rynku telekomunikacyjnym”) w związku z czym UKE powinien zastosować ją także odnośnie art.139 i w ogóle odstąpić od wydania Stanowiska, które wedle planów urzędu ma być podstawą wdrażania nowego przepisu.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Telekomunikacja
Rusza przedświąteczna bitwa telekomów. Światłowód czy LTE? Jakie są ceny?
Telekomunikacja
Do kogo uciekają użytkownicy sieci komórkowych. Ten operator wygrywa
Telekomunikacja
Duża awaria sieci komórkowych w Polsce. Problemy z połączeniami
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych? Zwycięzca jest jeden
Telekomunikacja
Ile Polacy płacą za usługi telekomunikacyjne i jak z nich korzystają. Raport UKE
Materiał Promocyjny
Jakie technologie czy też narzędzia wspierają transformację cyfrową biznesu?