W Dzienniku Ustaw (Dz. U. z dnia 17 maja 2012 r. pozycja 537) zostało ogłoszone rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości.

Umożliwia ono wykorzystanie (od początku 2013 r.) całego zakresu 790-860 MHz oraz 1800 MHz (po pełnym zwolnieniu tych zakresów przez siły zbrojne) dla potrzeb sieci komórkowych w służbie ruchomej (budowy sieci LTE).

Aukcję tego zakresu Urząd Komunikacji Elektronicznej planuje na przyszły rok.

Nowe regulacje wejdą w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia.