Spółka System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ wybrała ofertę NextiraOne Polska (przetarg miał charakter ograniczony) do realizacji projektu modernizacji systemów teletransmisyjnych systemu łączności.Wartość umowy ustalono na 5,96 mln zł netto. NextiraOne Polska była jedyną firmą, która stanęła do konkursu.

Zadanie podzielone jest na dwa etapy. Pierwszy polega na budowie szkieletowej sieci łączności i transmisji danych, w tym doposażeniu 5 central PABX w karty umożliwiające ich połączenie w technologii IP oraz uruchomienie usług VoIP.

Drugi etap obejmuje budowę dostępowej sieci łączności i transmisji danych. Ta część projektu uwzględnia m.in. połączenie siedmiu lokalizacji za pomocą urządzeń transmisyjnych, w dedykowaną, korporacyjną sieć łączności i transmisji danych o przepustowości 1 Gb/s, z możliwością rozbudowy do 10 Gb/s.