Poza TP – dotychczasowym usługodawcą SGH – ofertę złożyła również Netia, ale przegrała z narodoywm operatorem. Do przetargu przymierzał się również GTS Energis, ale ostatecznie zrezygnował ze złożenia z oferty. SGH nie uwzględniła zastrzeżeń GTS, że zbyt krótki czas na realizację zamówienia niemal uniemożliwia jego wykonanie zgodnie z życzeniami zamawiającego komukolwiek, poza aktualnym wykonawcą. Rektor SGH uznał, ten zarzut za formalnie bezzasadny.

[link=http://www.sgh.waw.pl/ogolnouczelniane/dzp/zamowienia/atomnewsitem.2009-10-14.3594032951]Więcej informacji o przetargu dla SGH[/link]