W okresie 2010-2014 wolumen transmisja danych w stacjonarnych sieciach dostępowych wzrośnie średniorocznie o 35 proc. – wynika z prognoz firmy badawczej A.T. Kearney. W tym samym czasie wolumen danych w sieciach mobilnych będzie wzrastał średnio o 107 proc. rocznie. – Ruch rośnie lawinowo, podczas gdy przychody z usług operatorów nie – powiedział Ryszard Hordyński z A.T. Kearney podczas trwającej w Warszawie konferencji Krajowego Forum Szerokopasmowego.

Ryszard Hordyński wskazał również, że w 2008 r. na całym, szeroko pojętym, rynku internetowym na dostawców usług dostępowych przypadło mniej niż 1/5 wszystkich przychodów. Resztę zainkasowali dostawcy treści i innych usług (np. e-commerce). – Zarówno na rynku detalicznym, jak i instytucjonalnym wykupywane przepływności rosną, ale spada cena jednego megabita, więc przychody operatorów nie rosną – powiedział Ryszard Hordyński.

Według niego dla operatorów telekomunikacyjnych jest kilka potencjalnych sposobów na wybrnięcie z tej sytuacji. Jednym jest podniesień detalicznych cen dostępu, co jednak w praktyce trudno sobie wyobrazić w aktualnej sytuacji rynkowej i regulacyjnej. Możliwe byłoby również przerzucenie kosztów wzrostu ruchu w sieciach na content providerów, którzy by płacili np. za wolumen ruchu generowanego przez ich serwery. – Trudno mi jednak wyobrazić sobie, aby dostawcy w rodzaju Google zgodzili się płacić jakiemukolwiek operatorowi – powiedział Ryszard Hordyński.

Kolejną możliwością byłoby różnicowanie jakości usługi dostępowych przez ISP w zależności od dostępnych w niej usług. Nie wiadomo jednak, jak na to zareagowaliby regulatorzy rynków telekomunikacyjnych (w domyśle: zareagowali by źle). Zdaniem Ryszard Hordyńskiego najwięcej szans na wdrożenie miałby model bilateralnych porozumień pomiędzy ISP i dostawcami treści, który pozwoliłby zapewnić wysokiej jakości (jakości premium?) poziom usług dostępowych dla ich usług, a operatorom telekomunikacyjnym dodatkowe przychody niezbędne do inwestycji w modernizację sieci.

rpkom.pl jest patronem medialnym konferencji Krajowego Forum Szerokopasmowego.