[b]Urząd Komunikacji Elektronicznej[/b][link=http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?place=Lead01&news_cat_id=438&news_id=5781&layout=7&page=text] uruchomił internetowy serwis poradnikowy skierowany do jednostek samorządu terytorialnego[/link], które są zainteresowane budową infrastruktury telekomunikacyjnej lub zobligowane do pewnych działań na mocy ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Zasoby będą publikowane w serwisie Urzędu oraz na stronie Krajowego Forum Szerokopasmowego. Obecnie opublikowane dokumenty dotyczą głównie zasad i możliwości współpracy samorządów z komercyjnymi operatorami w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

– Nie możemy realizować projektu systemowego, więc próbujemy coś w rodzaju doraźnej pomocy w formie nieporównanie skromniejszej, ale mamy nadzieję, że pomocnej – mówi [b]Anna Streżyńska[/b], prezes UKE. Przypomnijmy, że Urząd szykował się do realizacji wartego 80 mln zł (w ciągu 5 lat) projektu doradztwa i szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego. Projekt miał być finansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8.3 (Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu), nie został jednak w ostatniej chwili zaakceptowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

[b]Piotr Kołodziejczyk[/b], wiceminister resortu, uznał, że zbyt duże środki przeznaczne są w nim na działania pomocnicze (np. promocja) w stosunku do celów podstawowych. Ponadto MSWiA chciało przesunięcia części środków alokowanych na ten program na działania.