W środę przypadł termin wykupu serii obligacji L_01 wyemitowanych przez Hawe o nominale 8,29 mln zł. Wieczorem spółka poinformowała, że tego nie zrobiła.

Według zarządu, powodem opóźnienia jest dysproporcja między stanem zaawansowania realizacji sieci szerokopasmowych w województwach warmińsko-mazurskim i podkarpackim a stanem rozliczeń tych projektów.

„Na dzień dzisiejszy stopień zaawansowania budowy infrastruktury liniowej w ramach dwóch umów zawartych z samorządami województw warmińsko mazurskiego oraz podkarpackiego na kwotę 257.072.000 zł netto oraz 252.700.000 zł netto odpowiednio wynosi 99,98 proc. w województwie warmińsko-mazurskim oraz 87,5 proc. w województwie podkarpackim, podczas gdy stopień rozliczenia projektów wynosi odpowiednio 59 proc. oraz 12 proc.. Opisana powyżej dysproporcja (choć mniejsza niż w porównaniu ze stanem na dzień 4 czerwca 2015 r.) oraz opóźnienia w rozliczeniach stały się powodem opóźnienia wykupu Obligacji” – podało Hawe.

Spółka mówi o „zakłóceniach” w rozliczeniu projektów. Zapowiada zintensyfikowanie działań związanych „ze sprzedażą posiadanej przez Grupę Kapitałową infrastruktury telekomunikacyjnej, w celu umożliwienia jak najszybszej spłaty obligatariuszy”.