Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w połowie kwietnia bieżącego roku przekazało wniosek o zapewnienie finansowania projektów do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Z tego co wiem, wniosek ten został już przekazany przez MRR do Ministerstwa Finansów – informuje Małgorzata Woźniak, rzecznik MSWiA w związku z opisywaną przez rpkom.pl sprawą opóźnień w wypłacie zaliczek na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8.4 – budowa internetowej ostatniej mili. MRR ponoć 5 maja złożył odpowiedni wniosek w MF.

Małgorzata Woźniak jednocześnie stanowczo dementuje, jakoby jakiekolwiek opóźnienia wynikały z zaniechania odpowiednich działań przez MSWiA (jak sugerowano nam w MRR). Poinformowała przy tym, że Władza Wdrażająca Programy Europejskie mogła dopiero wystąpić z „wnioskiem do MSWiA o zapewnienie środków budżetowych w momencie wykorzystania 70 proc. poprzedniej dotacji.”