Urząd miejski podwarszawskiej Kobyłki ogłosił przetarg na budowę sieci bezprzewodowej w technologii MESH. Wartość zamówienia oszacowano na 863 tys. euro (wysokość wadium wskazuje natomiast, że wartość zamówienie wyniesie nieco ponad 1 mln zł). Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. mazowieckiego.  Obejmie on planowanie techniczne i realizację projektu, dostawę i montaż urządzeń sieciowych oraz zapewnienie 36-miesięcznej gwarancji dla całej instalacji.

Sieć ma zapewnić przede wszystkim dostęp telekomunikacyjny dla jednostek samorządowych i samorządowi podległych (10 lokalizacji), dostęp dla sieci infomatów miejskich, a w przyszłości socjalny dostęp do internetu. Przewidziany jest montaż 100 bezprzewodowych punktów dostępowych. Ma obsłużyć także działanie systemu VoIP na użytek jednostek spiętych siecią miejską.

Wykonawca musi się legitymować m.in. realizacją minimum dwóch podobnych projektów na co najmniej 20 punktów dostępowych. Cena będzie 100-procentowym kryterium wyboru oferty. Propozycje od potencjalnych wykonawców zostaną otwarte 5 maja br.