Enea Operator poinformował o rozstrzygnięciu zamówienia na dzierżawę kanalizacji teletechnicznej pod nazwą „Dzierżawę kanalizacji teletechnicznej Telekomunikacji Polskiej S.A.”. Zamówienie zostanie udzielone Telekomunikacji Polskiej na okres 36 miesięcy. Operator narodowy zainkasuje 1,5 mln zł. Przetarg został rozstrzygnięty w trybie negocjacji bez uprzedniego ogłoszenia, a ofertę złożył oczywiście tylko jeden podmiot.

TP ma pozycję dominującą na polskim rynku dzierżawy kanalizacji teletechnicznej. Od ubiegłego roku trwa proces zmiany aktualnie obowiązującej oferty ramowej na dzierżawę infrastruktury TP. Niedawno Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultację kolejnej wersji tej oferty.