Lubelska spółka wygrała przetarg na dostawę infrastruktury na potrzeby światłowodowej sieci szkieletowej, z której korzystały będą lokalne służby mundurowe.

[b]Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Optotrakt[/b] złożyło najlepszą ofertę w otwartym przetargu (spółka była jedynym startującym) na zakup kompletnej, gotowej do użytkowania telekomunikacyjnej infrastruktury światłowodowej, wraz z kanalizacją teletechniczną i urządzeniami aktywnymi.

Sieć połączy komendy wojewódzką i miejską policji, dwa policyjne komisariaty oraz komendę wojewódzką straży pożarnej. W przyszłości może zostać rozszerzona na inne policyjne obiekty.

Wartość kontraktu wynosi 1,61 mln zł brutto. Zamówienia jest współfinansowane ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 – projekt Lubelskie Bezpieczne.