Warszawski Ratusz podpisał umowę na wdrożenie i utrzymanie systemu dla Centrum Komunikacji z Mieszkańcami z firmami Damovo Polska oraz Xentivo. Wdrożą one System Customer Interaction Center firmy Interactive Intelligence. Wartosć umowy to 4 mln zł brutto.

Centrum Komunikacji z Mieszkańcami umożliwi mieszkańcom kontakt z urzędem oraz uzyskanie informacji z zakresu wszystkich spraw obywatelskich pod jednym numerem telefonu. Miasto wdroży również  zintegrowaną obsługę kanału e-mail oraz zgłoszeń za pomocą formularzy ze strony internetowej.

W ramach umowy Damovo Polska oraz Xentivo zobowiązane są do wdrożenia systemu i uruchomienia wymaganych kanałów kontaktowych, świadczenia usług serwisowych z określonym poziomem SLA oraz prowadzenia prac związanych z rozwojem nowych funkcjonalności systemu. Umowa została podpisana na dwa lata.

Firmy zostały wybrane w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.