Koncern [b]France Telecom[/b] poinformował dzisiaj, że wyrok wiedeńskiego arbitrażu w sporze między [b]Telekomunikacją Polską[/b] i [b]DPGT[/b] nie wpłynie na jego wolne przepływy pieniężne na koniec roku, ani na politykę dywidendową. W piątek wiedeńscy arbitrzy zasądzili od TP na rzecz DPGT kwotę 1,5 mld zł należności za realizację umowy budowy i eksploatacji magistrali światłowodowej z 1991 r. France Telecom konsoliduje wyniki finansowe TP, której przeszło 49 proc. akcji kontroluje. FT podało jednak, że zawiązało odpowiednie rezerwy na potencjalną konieczność wypłaty odszkodowania.

Jednocześnie dzisiaj właściciel DPTG, [b]GN Nord[/b], poinformowała o planie przeprowadzenia programu skupu własnych akcji (ok. 15 proc.) za kwotę 300 mln euro właśnie ze środków, jakie zdaniem duńskiego koncernu winna zapłacić TP. Polski operator jak na razie nie wypowiedział się wprost, czy zamierza zastosować się do wyroku arbitrażu i wypłacić kwotę 1,5 mld zł w ciągu 14 dni, jak to zdaniem GN Nord winna zrobić.