Spis wierzytelności Hawe Telekom przygotowany przez firmę PMR Restrukturyzacje – zarządcę spółki – został złożony w sądzie. Taką informację przekazał nam prezes Hawe, Mediatela i Hawe Telekom Paweł Paluchowski.

Potwierdza ją prezes PMR Restrukturyzacje, Maciej Pietrzak. Jak podaje, zgodnie z procedurą, sędzia komisarz po zapoznaniu się ze spisem opublikuje go, a wierzyciele będą mogli zgłaszać uwagi.

Według Paluchowskiego, spis uwzględnia wierzytelności objęte układem w wysokości 86,7 mln zł oraz zabezpieczone na majątku w wysokości 94,7 mln zł.

Najwięksi wierzyciele Hawe Telekom obok Agencji Rozwoju Przemysłu (83,8 mln zł), to podmiot, który wykupił obligacje od funduszu z grupy Open Finance (20,8 mln zł), a także firmy powiązane lub kojarzone z grupą CFI Holdings z Łodzi: Restata Investments (12,4 mln zł), RS Development (11,9 mln zł), Centrum Windykacji i Egzekucji Kredytowej (11,9 mln zł), Hawe Budownictwo (6,2 mln zł). Do znaczących wierzycieli należą także posiadacze obligacji serii C01,K02, J04 (razem 13,1 mln zł), I Mazowiecki Urząd Skarbowy (3,9 mln zł), czy samo Hawe (2,4 mln zł).

Według Pietrzaka, kolejne kroki w postępowaniu sanacyjnym Hawe Telekom to inwentaryzacja i wycena majątku.