Wyniki T-Mobile Polska w I kwartale 2018: przychodom pomaga T-Systems

Publikacja: 09.05.2018 08:06

10,509 mln kart SIM aktywnych było w sieci T-Mobile Polska w końcu marca 2018 roku – wynika z informacji przedstawionych w środę rano przez Deutsche Telekom, właściciela komórkowej sieci. Liczba ta jest większa o 55 tys. od wyniku, który operator odnotował w grudniu 2017 r.

Operator, który przejął wcześniej polską część grupy świadczącej usługi stacjonarne GTS CE, zanotował natomiast spadek klientów łączy szerokopasmowego stacjonarnego dostępu (do 13 tys. o 2 tys. w kwartał) i telefonii w tej technologii (o 5 tys. do 27 tys.).

Wzrost liczby aktywacji w części komórkowej to bilans przyrostu w segmencie post-paid (o 69 tys. do 6,99 mln) i spadku w segmencie pre-paid o 14 tys. (do 3,519 mln).

Wyniki finansowe T-Mobile Polska wyrażone w euro wskazują na wzrosty przychodów operatora. Trzeba przy tym pamiętać, że od września 2017 r. widać w nich dane przejętego T-Systems Polska.

W I kw. br. polska część DT wykazuje zatem 375 mln euro przychodu (wzrost o 3 proc. rok do roku), 96 mln euro EBITDA (spadek o 4 proc.) i obniżenie marży EBITDA o 1,9 pkt. proc. do 25,6 proc..

Przychody w rozbiciu na segment usług stacjonarnych i mobilnych to odpowiednio: 27 mln euro (wzrost o 8 proc. rok do roku ) i 348 mln euro (wzrost o 2,7 proc.).

Przychody T-Mobile Polska z usług komórkowych według ubiegłorocznych standardów rachunkowości wyniosły 219 mln euro (wzrost o 0,9 proc. rok do roku), a uwzględniając IFRS15, czyli standard obowiązujący od stycznia 2018 r. 223 mln euro (wzrost o 2,9 proc.).

W złotych polskich (w tej walucie T-Mobile Polska faktycznie zarabia, obliczenia własne na podstawie średnich kursów z okresów) przychody firmy obniżyły się rok do roku nieznacznie, o 0,3 proc. do niecałych 1,57 mld zł, a zysk EBITDA spadł o około 7 proc. do około 401 mln zł.

Podobnie jak w przypadku innych sieci komórkowych, wynik EBITDA T-Mobile Polska obciążają straty ponoszone na usługach roamingu w Unii Europejskiej. W I kw. br. strata z tego tytułu to 37 mln zł (dla porównania w III kw. 58 mln zł). Gdyby nie roaming, EBITDA operatora pozostałaby na poziomie sprzed roku – podała firma.

„W porównaniu do pierwszego kwartału 2017 r. ilość danych przesłanych w roamingu przez klientów T‑Mobile wzrosła niemal pięciokrotnie” – powiadomiło także T-Mobile Polska, nie podając liczb.

Przychody z biznesu stacjonarnego urosły o 4,5 proc. do 112 mln zł, a mobilnego spadły o 0,7 proc. do 1,45 mld zł.

Same usługi sieci komórkowej przyniosły T-Mobile Polska (według dawnego podejścia) około 932 mln zł przychodu, czyli o 0,6 proc. mniej niż przed rokiem.

Opisując inwestycje w sieć, telekom podał, że więcej uwagi poświęca przepustowości niż samej jej rozbudowie. „W pierwszym kwartale T‑Mobile rozpoczął testy zmierzające do zmian w sposobie wykorzystania posiadanych częstotliwości” – podano.

W efekcie w pierwszym kwartale uruchomionych zostało kilkanaście stacji oferujących agregację 4 pasm z maksymalną prędkością przesyłania danych wynoszącą do 590 Mb/s. Łącznie T‑Mobile ma już ponad 4250 stacji z agregacją pasma.

– To odpowiedź na rosnącą konsumpcję danych wśród naszych klientów, którzy w ujęciu rok do roku przesłali o 150 proc. więcej danych w sieci LTE. Co nie mniej ważne, inwestycje mają przygotować naszą sieci szkieletową do zwiększonych obciążeń wynikających z obsługi nowych usług, które niedługo przedstawimy. Dlatego, pomimo że nasza sieć LTE dociera już blisko do 100 proc. populacji zamierzamy przeznaczyć na inwestycje podobne środki jak w latach ubiegłych – komentuje cytowany w informacji prasowej Andreas Maierhofer, prezes T-Mobile Polska.

T‑Mobile zastępuje ponadto radiolinie łączące stacje bazowe światłowodami. W I kwartale br. uruchomionych zostało 70 nowych węzłów zasilonych światłowodem o szybkości 1Gb/s lub 10 Gb/s.

„W tym roku planowanych jest kolejnych 150-200 takich realizacji” – podano.

Operator rezygnuje z radiolinii wolniejszych niż 150 Mb/s zastępując je szybszymi oferującymi przepływności do 1Gb/s.

Wyniki za I kwartał 2017 r. T-Mobile Polska opisywaliśmy tutaj.

10,509 mln kart SIM aktywnych było w sieci T-Mobile Polska w końcu marca 2018 roku – wynika z informacji przedstawionych w środę rano przez Deutsche Telekom, właściciela komórkowej sieci. Liczba ta jest większa o 55 tys. od wyniku, który operator odnotował w grudniu 2017 r.

Operator, który przejął wcześniej polską część grupy świadczącej usługi stacjonarne GTS CE, zanotował natomiast spadek klientów łączy szerokopasmowego stacjonarnego dostępu (do 13 tys. o 2 tys. w kwartał) i telefonii w tej technologii (o 5 tys. do 27 tys.).

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Gigant ogłasza przełom w łączności. To zupełnie nowa jakość
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów