Wypracowanie stanowiska UKE w sprawie wdrożenia obowiązku spoczywającego na właścicielach, zarządcach i użytkownikach wieczystych nieruchomości, zapewnienia przedsiębiorcom telekomunikacyjnym dostępu do nieruchomości (art. 30 megaustawy) jest coraz bliższe – przekonywała Joanna Sikora z departament rozwoju infrastruktury w UKE  podczas konferencji Krajowego Forum Szerokopasmowego. Podsumowała ona wynik konsultacji, które prowadził regulator w sprawie tego zapisu.

– Jesteśmy na dobrej drodze, by się porozumieć.  W dużej mierze stanowiska izb i dwóch operatów, którzy przedłożyli swe opinie, są zbieżne z naszą propozycją – mówiła Jaonna Sikora. – Niektórzy wnioskują, aby obowiązkowi temu poddane zostały  też spółdzielnie mieszkaniowe będące przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi, gdy naszym zdaniem powinni oni podlegać reżimowi artykułu 139 megaustawy, który dotyczy operatorów – mówiła Sikora.

Do rozstrzygnięcia  pozostają też kwestie kalkulacji kosztów najmu powierzchni niezbędnych dla położenia sieci telekomunikacyjne w budynku, doprecyzowania zapisów o ekonomicznej nieopłacalności czy technicznej niemożliwości realizacji inwestycji , jak również interpretacji artykułu o legalizacji w drodze decyzji Prezes UKE już wybudowanej infrastruktury budynkowej. – Te kwestie zostaną przedstawione w ostatecznej wersji stanowiska Prezesa UKE do art. 30 megaustawy – podkreśliła Joanna Sikora.