Na 6 października spółka zwołała nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, które ma m.in. przegłosować zmiany w statucie. Jedną z proponowanych zmian jest anulowanie zakazu reprezentowania akcjonariuszy przez członków zarządu i innych pracowników spółki na walnym zgromadzeniu. Jeżeli walne przyjmie korektę, to zarząd będzie mógł reprezentować właścicieli. Obecnie największymi udziałowcami Netii są instytucje finansowe: firmy inwestycyjne Third Avenue Management (24 proc.) i SISU Capital (10 proc.), oraz polskie fundusze ING OFE (9.5 proc.) i Pionerr Pekao Investment Management (10 proc

Gdyby walne 6 października przyjęło również inne proponowane zmiany, to Rada Nadzorcza Netii nie musiałaby już aprobować decyzji o finansowaniu działalności firmy Uni-Net, którą Netia przejęła w 100 proc. w 2007 z zamiarem odsprzedania. Walne ma ponadto przyjąć plan połączenia dwóch spółek zależnych: Netia UMTS oraz Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a.