Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło przetarg na dostawcę usługi dostępu do sieci Internet.

Przedmiotem zamówienia jest zestawienie, uruchomienie i udostępnienie stałego symetrycznego łącza dostępowego, wraz z urządzeniami teletransmisyjnymi, zapewniającego szerokopasmowy dostęp do Internetu o przepustowości gwarantowanej 300 Mbps. Okres umowy to 24 miesiące.

Zainteresowani mogą składać oferyt do końca kwietnia. O wyborze decydować będzie najniższa cena.