Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telgam z Jasła  podpisało umowę o współpracy z Petrosoft.pl integratorem systemów informatycznych.

Spółki ustanowiły plan wzajemnego  wsparcia min. przy pozyskiwaniu zleceń i wdrażaniu badań nad nowymi usługami teleinformatycznymi oraz planują wspólnie startować w przetargach organizowanych przez instytucje publiczne oraz sektor biznesowy. Kolejnym ważnym elementem podpisanej umowy jest organizacja Jasielskiego Klastra Technologii Cyfrowych, który ma skupiać branżę, uczelnie i lokalne władze  z terenu działalności spółek.

Telgam w swym planie  inwestycyjnym do 2016 r ma wybudowanie około 260 km sieci światłowodowych w modelu FTTH na terenie zachodniego Podkarpacia.