Unijna komisarz w swoim przemówieniu odniosła się do szeregu zagadnień związanych z pojęciem otwartości sieci (ang. net neutrality), które dla niej oznacza m.in. swobodę użytkowania w sieci serwisów i aplikacji za pomocą dowolnych terminali końcowych, prawo do wyboru alternatywnych dostawców usług dostępowych. Nellie Kroes nie opowiada się zupełnie kategorycznie za rozdziałem usług od medium transmisyjnego. Zwróciła uwagę, że żądanie od operatorów świadczenia usług niczym nieskrępowanego i odpowiedniej jakości dostępu do pasmożernych usług firm trzecich, to „złożona i delikatna” materia. Zdaje się ona sugerować, że operatorzy sieci mogą oczekiwać ekonomicznych korzyści za udostępnianie tego typu usług.

Neelie Kroes zdecydowanie opowiedziała się jednak za działaniami, które poprawią pozycję abonentów usług szerokopasmowych, jako konsumentów. Według niej abonenci powinni wiedzieć za co płacą swoim dostawcom usług dostępowych, a więc m.in. znać zasady inżynierii ruchu w ich sieciach, mieć świadomość realnych przepustowości łączy abonenckich, ograniczania przez operatorów np. ruchu peer-to-peer, czy ruchu generowanego przez inne aplikacje.

Jeszcze przed początkiem lata Komisarz planuje rozpoczęcia konsultacji na temat pryncypiów dostępności i świadczenia usług w sieciach telekomunikacyjnych w krajach członkowskich Unii Europejskiej.