Prezydent Barack Obama mianował nowego szefa Federalnej Komisji Łączności (FCC), która nadzoruje rynek telekomunikacyjny w Stanach Zjednoczonych. Został nim Tom Wheeler, określany mianem „wieloletniego lobbysty branży telekomunikacyjnej”. Zastąpił na stanowisku Juliusa Genachowskiego.

Tom Wheeler pracował wiele lat w branży telewizji kablowej, prowadził i kreował start-upy technologiczne. Był szefem organizacji branżowych mi.n. National Cable Television Association, czy Cellular Telecommunications & Internet Association. Kilka lat pracował w branży inwestycyjnej. Ponadto jest sympatykiem partii demokratycznej, osobiście zaangażowanym w prezydenckie kampanie wyborcze kandydatów tej formacji.

FCC składa się z pięciu komisarzy wyznaczanych przez prezydenta i zatwierdzanych przez Senat na pięcioletnie kadencje, które nie muszą wygasać równocześnie (zwykle w roku zmienia się jeden z komisarzy). Obowiązuje limit dla członków tego samego ugrupowania politycznego (obecnie: trzech demokratów i dwóch republikanów).

Komisja nadzoruje rynek telekomunikacyjny i medialny. Roczny budżet FCC przekracza 300 mln dolarów, a zatrudnienie sięga 2 tys. osób.