Ministerstwo Infrastruktury będzie realizowało projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w związku z możliwością budowy i zarządzania infrastrukturą telekomunikacyjną, w tym nowymi obowiązkami i możliwościami, jakie nałożyła na nie ustawa o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych – poinformowała wiceminister infrastruktury Magdalena Gaj na spotkaniu „okrągłego stołu szerokopasmowego”.

Projekt ten pierwotnie miał realizować Urząd Komunikacji Elektronicznej, który jednak nie mógł się porozumieć ostatecznie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, do którego należała ostateczna akceptacja projektu doradczego.

Wedle naszych informacji od strony formalnej przedsięwzięcie Ministerstwa jest w bardzo wstępnej fazie realizacji. Celem projektu było wsparcie JST i przyspieszenie absorpcji środków dostępnych w funduszach strukturalnych na budowę infrastruktury telekomunikacyjnej.