Centrum Projektów Polska Cyfrowa poinformowało w czwartek oficjalnie, że termin zakończenia naboru wniosków w pierwszym konkursie z pierwszej osi PO PC został ponownie przesunięty.

Tym razem jest to 14 lutego. Za pośrednictwem systemu ePUAP wnioski można składać do godz. 23.59.

CPPC podała, że przesunięte terminu wiąże się z dokonaną 31 grudnia ostateczną aktualizacją „Listy obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze i intensywnością wsparcia dla projektu na danym obszarze”.

W konkursie na wsparcie inwestycji w sieci szerokopasmowe NGA (o minimalnej przepływności do użytkownika 30 Mb/s) w sumie operatorzy mogą liczyć na 600 mln zł. Zgodnie z przyjętymi w konkursie ograniczeniami podmioty z jednej grupy kapitałowej nie mogą liczyć na wsparcie wyższe niż w sumie 25 mln zł.

Pierwotnie wnioski w konkursie można było składać od 2 listopada do końca 2015 r. Następnie termin ten przesunięto do końca stycznia.