W 2013 r. dostęp do Internetu w domu posiadało 71,9  proc. gospodarstw domowych. Odsetek ten był wyższy o 1,4 p. proc. niż w poprzednim roku.  Jego poziom był zróżnicowany w zależności od typu gospodarstwa domowego, miejsca zamieszkania. Zdecydowanie częściej dostęp do Internetu w domu posiadały gospodarstwa domowe z dziećmi niż bez dzieci- wynika z danych opublikowanych przez GUS.

Udział gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu wzrósł do poziomu 68,8 proc. w ub r. wobec ok. 67 proc. w 2012 i ok. 61 proc. w 2011 roku – podał także GUS.

W 2013 r. w wzrosła także liczba przedsiębiorstw korzystających z połączeń szerokopasmowych, a także bezprzewodowych łączy 3G. Dostęp do tych pierwszych  posiadało 82,6 proc. przedsiębiorstw, wobec 81,9 proc. w 2012 i 77,5 proc. w 2011 roku.

W 2013 r. blisko połowa firm wyposażała swoich pracowników w sprzęt pozwalający na bezprzewodowy dostęp do Internetu. W przypadku podmiotów dużych – dziewięć na dziesięć zapewniało swoim pracownikom możliwość korzystania z urządzeń mobilnych.

Blisko połowa firm (48,2 proc.) posiadała w 2013 r. mobilny dostęp do internetu.