Telekomunikacja Polska porozumiała się z Polską Telefonią Cyfrową w sprawie zakończenia sporów sądowych o stawki MTR w sieci PTC narzucone decyzjami Urzędu Komunikacji Elektronicznej – wynika z naszych nieoficjalnych informacji. Zainteresowani nie chcą o tym mówić.

Podobne porozumienie z PTK Centertel zawarła wcześniej z Netia. Dzięki temu Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (do której należy Netia) wycofała protest wobec decyzji regulacyjnych, które będą stanowić dla Centertela podstawę porozumienia z UKE: wolniejsze spadki MTR w zamian za inwestycje sieciowe. KIGEiT protestuje nadal wobec analogicznych decyzji dla PTC i Polkomtela, które spraw sądowych wycofać nie chcą. UKE zapowiada, że uzna protesty KIGEiT i wyda dla wspomnianych wyżej dwóch operatorów decyzje MTR ze stawkami niższymi, niż dla Centertela.

Pomiędzy KIGEiT z jednej strony a Polkomtelem i PTC z drugiej trwają jednak negocjacje w sprawie porozumienia. Dzisiaj odbyło się spotkanie w UKE. Na jutro zaplanowane jest kolejne. Strony różnie oceniają przebieg tych rozmów.

Porozumienie PTC z TP stanowi margines i przyczynek do tego sporu. Dwaj operatorzy zawarli porozumienie dotyczące nie tylko zakończenia spraw o MTR, ale także dopłaty do kosztu netto świadczenia usługi powszechnej przez TP. PTC będzie musiała się dorzucić się do należnej TP dopłaty za lata 2006-2010. Decyzje ustalające wysokość udziału w dopłacie przez poszczególnych operatorów wyda UKE, ale operatorzy toczą teraz z TP merytoryczne negocjacje w tej sprawie. Rozstrzygnięcie możliwe jest w poniedziałek.