Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikuje jutro projekt decyzji stwierdzającej pozycję dominującej Telekomunikacji Polskiej na rynku hurtowych usług dostępu szerokopasmowego (tzw. rynek 5) i nałożenie na nią obowiązków regulacyjnych – powiedziała na dzisiejszej pożegnalnej konferencji prasowej Anna Streżyńska, ustępująca prezes UKE.

W najnowszym projekcie UKE planuje liberalizacje rynku BSA poprzez ograniczenie zasad stosowania tego produktu na sieci światłowodowej. Na takiej infrastrukturze w sieci TP obowiązywać ma zasada dostępu telekomunikacyjnego oraz niedyskryminacji. Decyzje regulacyjne natomiast nie będą ustalać stawek na produkty hurtowe. Jak wyjaśnia szefowa UKE łącze optyczne w projekcie decyzji rozumiane jest, jako architektura FTTH.

Liberalizacja zasad regulacyjnych miałaby stymulować operatora narodowego do rozbudowy sieci optycznej.