Nowym dyrektorem działu Ericsson Research w pionie technologii została mianowana prof. Sara Mazur, naukowiec z 17-letnim doświadczeniem w pracach badawczo-rozwojowych. Funkcję tę zacznie pełnić od 19 listopada. Na stanowisku zastąpiła Jana Färjha, który zostanie dyrektorem działu standaryzacji i przemysłu w pionie technologii firmy Ericsson.

Sara Mazur, która ma tytuł doktora w dziedzinie elektrotechniki, jest obecnie dyrektorem ds. zarządzania systemami w dziale sieci.  Pracę w Ericsson Research rozpoczęła w 1995 r. i od tego czasu pełniła w tym dziale wiele funkcji kierowniczych. Była między innymi ekspertem i szefem zespołu zajmującego się badaniami nad sieciami radiowymi.

Jest absolwentką szwedzkiego KTH Royal Institute of Technology, gdzie uzyskała dyplom magistra i zrobiła doktorat z elektrotechniki, a obecnie obecnie jest profesorem nadzwyczajnym w dziedzinie syntezy termojądrowej i fizyki plazmy.

Sara Mazur jest też autorką kilku artykułów opublikowanych w międzynarodowych czasopismach fizycznych i referatów wygłoszonych na międzynarodowych konferencjach. Jest także współautorką książki o antenach adaptacyjnych.