Izba wskazuje, że projekt decyzji ustalającej asymetrię stawek rozliczeniowych na korzyść P4 do 2014 r. nie ma nic wspólnego z cenami usług operatora, jakich można się spodziewać w najbliższych latach. Decyzja UKE określi tylko przewagę w rozliczeniach międzyoperatorskich jaką będzie miało P4.. PIIT nie neguje konieczności wyrównania szans operatorów nowowchodzących na rynek, ale uważa, że stawki MTR w ich sieciach powinny być oparte – jak w przypadku pozostałych operatorów – o koszty, a nie tylko stanowić różnicę w stosunku do stawek MTR konkurentów.

Według szacunków izby od 2009 r. do 2014 r. – czyli tak długo, jak długo jeszcze będzie obowiązywała asymetria – przychody P4 z tytułu asymetrycznych rozliczeń z konkurencyjnymi operatorami wyniosą ponad 1,2 mld zł. Jak wyjaśnia Izba „kwoty stanowią szacowaną różnicę pomiędzy płatnościami na międzyoperatorskim rynku hurtowym wynikającymi ze stawek przedstawionych w stanowisku Prezesa UKE dot. (a)symetrii stawek MTR z 16.12.2008r. a płatnościami, jakie miałyby miejsce przy zastosowaniu stawek symetrycznych. Analiza uwzględnia przepływ ruchu telekomunikacyjnego do sierpnia 2009r. włącznie”.