Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wybrała ofertę S&T Services Polska w przetargu na dostawę sprzętu teleinformatycznego sieci LAN i WAN. Wykonawca będzie też świadczył usługi gwarancji i serwisu dostarczonej infrastruktury. Z tego tytułu otrzyma 1,62 mln zł brutto. Budżet zamawiającego wynosił 1,78 mln zł brutto.

Postępowanie miało charakter otwarty. Łącznie startowało w nim trzy podmioty. Konkurencyjne oferty złożyły m.in. Siltec (miała wartość 2,04 mln zł brutto) i Q4Net (1,95 mln zł brutto).