alcatel_b_sz_l_130

W roku 1991 rozpoczęła karierę zawodową w departamencie finansowym firmy Lindquist Avey Macdonald & Baskerville, Forensic & Investigative Accountants w Toronto. W latach 1997-2005 B.Szwoger-Lettecka pracowała w firmie Ericsson, a następnie w latach 2005-2009 w Sun Microsystems Poland, gdzie pełniła funkcję dyrektora finansowego.

Beata Szwoger-Lettecka jest absolwentką Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.