Wczoraj Sejm uchwalił ostatecznie nowelizację prawa telekomunikacyjnego wprowadzającą zaostrzenie zasad świadczeń usług poprzez numery o podwyższonej opłacie. Z rekomendacji Komisji Infrastruktury Sejm przyjął wszystkie zaproponowane przez Senat poprawki, o których pisaliśmy we środę.

Na mocy nowelizacji operatorzy i usługodawcy będą musieli precyzyjniej niż do tej pory informować abonentów o cenach i zasadach korzystania z usług przez numery premium rate. Część obowiązków, jakie narzuciła nowelizacja (np. blokady usług, informacje, czy progi kwotowe na usługi) będzie wymagała modernizacji operatorskich systemów teleinformatycznych.

Ustawę czeka jeszcze podpis prezydenta i publikacja w dzienniku ustaw. Wejdzie ona w życie w 30 dni po dacie publikacji, chociaż na część nowych obowiązków przewidziano 6-miesięczne vacatio legis.