Oznacza to, że na koniec grudnia dostęp do broadbandu stacjonarnego będzie miało 422 mln GO. Rok wcześniej ta liczba wyniosła 382 mln. Gartner prognozuje, że mimo spowolnienia gospodarczego rynek będzie rósł, aż do poziomu 580 mln podłączonych GO w 2013 r.

Krajem, który za trzy lata będzie mógł się pochwalić najwyższą penetracją stacjonarnym  broadbandem, będzie Korea Południowa (93 proc., w 2008 r. – 86 proc.). Drugie miejsce należeć będzie do Holandii (88 proc., w 2008 r. – 80 proc.), a trzecie – do Kanady (81 proc. – w 2008 r. 75 proc.).

Polski próżno szukać w zestawieniach Gartnera. Nic dziwnego . Jak prognozuje firma, mimo wysokiej dynamiki adaptacji nowych technologii na rynkach wschodzących, rynki dojrzałe wciąż będą odpowiedzialne za trzy czwarte dostępów do broadbandu.

Co ciekawe, mimo perspektyw wzrostu, wartość przychodów z usług stacjonarnych ma według Gartnera spadać.  W 2008 r. dostęp do broadbandu wygenerował 27 proc. z 372 mld dol. globalnych przychodów ze stacjonarnych usług głosowych i internetowych.. W 2013 r. mają one przychody z nich mają wynieść 347 mld dol., przy czym broadband będzie odpowiedzialny za ok. 40 proc. sumy.