Zdaniem urzędników z KRRiT obowiązek, polegający na włączaniu do oferty kanałów TVP1, TVP2, TVP Info, Polsat, TVN, TV4 i TV Puls (czyli tych, które przez wiele lat jako jedyne nadawanie były ogólnopolsko naziemnie), obejmuje nie tylko operatorów platform satelitarnych czy kablówek, ale także dostawców IPTV (telewizji oferowanej z wykorzystaniem łącz internatowy), a nawet pakietów telewizji internetowej.

KRRiT powołała się w swojej decyzji na zapisy w rządowym projekcie ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej, gdzie jest mowa o tym, że w związku z pojawieniem się na rynku nowych sposobów dystrybucji sygnału telewizyjnego także je należy objąć obowiązkiem must carry (zakłada, że operator musi nadawać wymienionych kilka stacji w ramach swojej oferty i nie może za to wymagać od ich nadawców żadnych opłat). – Również na gruncie prawa unijnego przez sieć łączności elektronicznej rozumie się Internet. Ponadto KRRiT dokonała przeglądu ustawodawstw innych państw należących do UE. Wiele państw europejskich uznało, że zasadę must carry /must offer stosuje się również do operatorów IPTV – podaje KRRiT.

Zdaniem rady zasada must carry powinna obejmować wszystkich co do rodzaju operatorów dostarczających sygnał telewizyjny, ale tylko tych, którzy docierają z sygnałem do przynajmniej 100 tys. odbiorców. – Wybór programów objętych tą zasadą, powinien być dokonywany przez organ regulacyjny po przeprowadzeniu dowolnego postępowania. Przywilej ten byłby przyznawany na czas określony wystarczający do wypromowania nowego programu – 5 lat.

W czasie debat nad kształtem tzw. ustawy cyfryzacyjnej branża zastanawiała się, jak po przejściu na cyfrowe nadawanie naziemne telewizji powinna wyglądać lista stacji objętych obowiązkiem must carry. Pomysł zakładający objęcie nim wszystkich stacji nadających na cyfrowych multipleksach (jest ich 19, w kwietniu przyszłego roku będzie już 23) skrytykowali wtedy operatorzy telewizyjni.