Władza Wdrażająca Progrmay Europejskie opublikowała listę rankingową dla II naboru z 2012 r. w konkursie  8.4 PO IG (budowa sieci ostnieje mili).

Na liście znalazło się 98 projektów, których całkowita kwota do dofinansowania sięga 202,4 mln zł.

WWPE zastrzega jednak, że załączona lista projektów rekomendowanych nie stanowi potwierdzenia przyznania dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Ostatecznym potwierdzeniem przyznania dofinansowania projektów będzie zatwierdzenie listy rankingowej przez Instytucję Zarządzającą, o czym WWPE będzie informować osobnym pismem.