Konsorcjum ATM Systemy Informatyczne i BT Poland prawdopodobnie odstąpi od złożenia oferty na budowę sieci szerokopasmowej woj. mazowieckiego. Konsorcjum jest jednym z trzech, które zostały zaproszone przez zamawiającego do złożenia ofert (wybór odbędzie się w drodze dialogu konkurencyjnego).

Na liście znalazły się też: Palama Investments (za tym podmiotem stoi Alcatel-Lucent Polska) oraz konsorcjum: KT Corporation (lider), Daewoo International Corporation, Asseco Poland, Warszawskiego Przedsiębiorstwa Robót Telekomunikacyjnych, Biatel Telekomunikacja, Biatel BIT i KBTO. Gotowość realizacji projektu wyrażało też konsorcjum: Comp (lider) i Varion IT ale zostało wykluczone z postępowania.

British Telecom, nasz partner w konsorcjum uznał, że ryzyko tego projektu jest zbyt duże. Sami nie będziemy w stanie zrealizować projektu. Zresztą podzielamy zdanie naszego konsorcjanta – powiedział Roman Szwed, prezes ATM SI.

Budowa sieci szerokopasmowej woj. mazowieckiego to największy tego typu projekt w Polsce. Jego budżet szacowany jest na 475,6 mln zł. W ramach przedsięwzięcia, na terenie województwa, powstanie pasywna i aktywna sieć szerokopasmowa (w technologii światłowodowej). Będzie obejmowała 3680 km tras światłowodowych, 42 węzły szkieletowe, 308 węzłów dystrybucyjnych i 4 techniczne. Wykonawca zbuduje też sieć dostępową NGA (FTTB) w 33 miejscowościach. Dzięki inwestycji co najmniej 90 proc. ludności Mazowsza uzyska możliwość podłączenia do internetu. Jest współfinansowana ze środków unijnych.