PIIT poparła rozdzielenie regulacji dotyczących wskaźników jakości dla „zwykłych” firm telekomunikacyjnych oraz wyznaczonych do świadczenia usługi powszechnej. Izba zwróciła jednak uwagę na zbyt dużą ogólność zapisów w opracowaniach Ministerstwa Infrastruktury i Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Izba uważa, że propozycje resortu i UKE wymagają „ponownej i szczegółowej analizy” pod kątem zasadności regulacji, bo proponowane rozwiązania oznaczają „ponadstandardowe” obciążenie tych firm telekomunikacyjnych , które nie świadczą usługi powszechnej.

Więcej szczegółów można znaleźć w dokumencie PIIT [link=http://grafik.rp.pl/grafika/528580/]tutaj[/link].