Do Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji trafił projekt rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury w sprawie szczegółowego wykazu danych jakie obowiązkowo zatrzymywać i ptrzechowywać muszą operatorzy publicznej sieci telekomunikacyjnej i dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. do ich zatrzymywania i przechowywania.

Dokument, zawierający szczegółowy wykaz danych i definicje prawne, można pobrać ze strony Rpkom.pl [link=images/stories/projekt rozporzdzenia w sprawie szczegowego wykazu danych.pdf]tutaj[/link]. Do podstawowych danych, jakie muszą przechowywać telekomy, to data i godzina nawiązanego połączenia oraz informacje pozwalające zidentyfikować zarówno użytkownika nawiązującego połączenie, jak i tego, do którego jest ono kierowane.

Projekt rozporządzenia jest pierwszym polskim dokumentem konkretyzującym unijną dyrektywę 2006/24/WE o retencji danych, na podstawie której dokonano ostatniej nowelizaji Prawa Telekomunikacyjnego.

Do 5 listopada PIIT czeka na uwagi do projektu rozporządzenia.