Netia będzie świadczyła usługi telefonii stacjonarnej dla Urzędu m. st. Warszawy. Umowa obowiązuje do końca 2014 r.

Miasto Stołeczne Warszawa wybrało ofertę Netii na świadczenie usługi telefonii stacjonarnej dla Urzędu m. st. Warszawy oraz Zarządu Dróg Miejskich. Kontrakt będzie obowiązywał w latach 2012-2014.

W jego ramach operator ma zapewnić zachowanie dotychczas używanych numerów telefonicznych, łączność głosową oraz dostęp do internetu. Wartość umowy ustalono na 2,56 mln zł netto. Pokrywa się w pełni z budżetem przygotowanym przez zamawiającego. Przetarg miał charakter otwarty, Starowało w nim trzy podmioty.