Rząd francuski zaakceptował zasady aukcji częstotliwości radiowych w paśmie 800 MHz i 2600 MHz. ARCEP, francuski regulator rynku telekomunikacyjnego, będzie przyjmował oferty operatorów na kanały radiowe w zakresie 2600 MHz do połowy września br., a na kanały w paśmie 800 MHz do połowy grudnia br. Do początku 2012 r. ARCEP powinien wydać decyzje rezerwacyjne w obu pasmach.

Przedstawiciele rządu francuskiego zakomunikowali, że spodziewają się minimum 2,5 mld euro z licytacji obu pasm – 700 mln euro za 2600 MHz i 1,8 mld euro za 800 MHz.

ARCEP wystawi na licytację w obu pasmach po cztery dupleksowe bloki radiowe o szerokości 5-10 MHz. Jeden oferent nie będzie mógł wylicytować więcej, niż połowę zasobów w danym paśmie, czyli 15 MHz w zakresie 800 MHz i 30MHz w zakresie 2600 MHz. W wyższym zakresie równe kanały radiowe może otrzymać czterech operatorów, jeżeli złożą wniosek i uiszczą opłatę minimalną.

Operatorzy, którzy uzyskają zasoby w paśmie 800 MHz w ciągu 15 lat będą musieli za ich pomocą zapewnić blisko 100-proc. pokrycie kraju siecią. Wymóg dla pasma 2600 MHz, to 75-proc. pokrycie.

Na francuskim rynku działa trzech zasiedziałych operatorów komórkowych – Orange, SFRBouygues Telecom. Od zeszłego roku własną sieć 3G buduje Iliad – największy alternatywny operator stacjonarny.